zol-zol

zol-zol
1.
sif. Zollar, zolaqlar şəklində olan. // Üzərində zolaqlar olan. Zol-zol parça. Zol-zol etmək – 1) bax zol çəkmək («zol 1»də); 2) zolaqlar şəklində izlər əmələ gələnə qədər qırmanc, şüv və s. ilə vurmaq. Əndamını zol-zol elədi. // Zərf mənasında. Zolaqlar şəklində, zolaq kimi. Döşəyi, yorğanı zol-zol cırdılar; Zolaqları kəndir kimi burdular. H. K. S.. <Kəyan Hacıyevin> gözləri bir az şişmişdi, üzündə bir neçə barmağının yeri zol-zol dururdu. Ə. Ə..
2.
z. Tez-tez, arasıkəsilmədən, mütəmadiyən. Zol-zol baxmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • zol — ben·zol; car·di·a·zol; chlo·ra·zol; ho·hen·zol·lern·ism; lep·ta·zol; Met·ra·zol; ox·a·zol·i·dine; pen·tyl·ene·tet·ra·zol; pod·zol; pod·zol·iza·tion; pod·zol·ize; rem·a·zol; so·zol·ic; thi·a·zol·idine; thi·a·zol·sul·fone; zol·ler·nia;… …   English syllables

  • zol — 1. 1. sif. Uzun zolaq şəklində olan, zolaq şəklində kəsilmiş. Zol gön. Zol taxta. // is. Zolaq şəklində kəsilmiş gön, dəri və s. // is. Ağacın gövdəsindən qoparılan zolaqşəkilli qabıq. 2. is. Zolaq. // Şüy çubuq, qayış zərbəsinin dəydiyi yerdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zol — I (Bakı, Cənubi Azərbaycan, Gədəbəy, İmişli, Kürdəmir, Qax, Salyan, Şamaxı, Tovuz) həmişə, daima. – İşə zol məyi yolleyırsan (İmişli); – O, zol köntö köntö danışır (Bakı); – Zol sən gileylənersəη mənnən (Gədəbəy); – Sənə zol dimişəm, küçədə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zol-zol — (İrəvan) zolaq zolaq. – Yaxşı zol zol parça vardı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Zol'skiy Rayon — Admin ASC 2 Code Orig. name Zol’skiy Rayon Country and Admin Code RU.22.462156 RU …   World countries Adminstrative division ASC I-II

  • zol — noun A marijuana cigarette. An important man as he was the only source of the brown paper used for rolling zols …   Wiktionary

  • ZOL — Zionline Ministries, Inc. (Community » Religion) **** Zone Of Life (Governmental » Military) …   Abbreviations dictionary

  • ZOL — zoladex …   Medical dictionary

  • zol — South African Slang Origin: Afrikanerisms a homemade cigarette rolled with old newspaper or rizlas (likely marijuana filled) joint …   English dialects glossary

  • zol — m I, D. u; lm M. e, D. i chem. «układ koloidowy, w którym cząstki substancji gazowej, ciekłej lub stałej zawieszone są w cieczy» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”